LUKOIL SRBIJA d.o.o.
LUKOIL SRBIJA d.o.o.

Socijalno partnerstvo

„Socijalnim kodeksom“ LUKOIL SRBIJA d.o.o. se obavezala na socijalnu odgovornost prema svim stranama, koje na bilo koji način učestvuju u njenom privređivanju. To podrazumeva radnike, akcionare, penzionere, poslovne partnere, državu i u krajnjoj instanci, društvo u celini.

Shodno tim principima, privatizacijom „Beopetrola“, Kompanija se obavezala na ispunjenje obaveza iz socijalnog programa, ali i dopunskog dela u segmentima odmora i edukacije zaposlenih.

Kompanija teži da kontinuirano poveća nivo socijalne zaštite zaposlenih u tesnoj saradnji sa sindikatima koji su delovali u Kompaniji. Tako je novi Kolektivni ugovor potpisan decembra 2021. godine između poslodavca i predsednika reprezentativnog sindikata — Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata LUKOIL SRBIJA.

Za profesionalnu obuku zaposlenih, kupoprodajnim ugovorom je predviđena suma od 2,4 miliona evra. Skoro svi zaposleni u Kompaniji su, shodno zahtevima svoga radnog mesta, prošli program obuke. Edukacija se obavljala kako u zemlji, tako i u inostranstvu i to prvenstveno u organizacijama Grupe „LUKOIL“ u Rumuniji i Rusiji.

Program zdravstveno-rekreativnog oporavka zaposlenih LUKOIL SRBIJA je počeo da se sprovodi krajem 2004. godine. Ugovorom je predviđeno da se ova vrsta programa sprovodi tokom prve dve godine postprivatizacionog perioda i za tu namenu je utrošen iznos od 1,3 miliona evra.

Društvo „LUKOIL SRBIJA“ i sindikalna organizacija MOPO OAO „LUKOIL“ izdvojile su 2010. godine značajna sredstva za pomoć zaposlenima u saniranju oštećenja na stambenim objektima u zemljotresu u Kraljevu.

Zaposleni u Društvu redovno se odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi, koje se sprovode najmanje jednom godišnje u Direkciji Društva.