LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Korporativna društvena odgovornost

U našoj delatnosti vođenje socijalne politike predstavlja značajan segment u upravljanju Kompanijom.

„LUKOIL SRBIJA“ AD je socijalno orjentisana kompanija koja od dolaska na srpsko tržište pruža raznovrsnu pomoć građanima, dečjim domovima, obrazovnim i medicinskim ustanovama.

Njeni najvažniji projekti usmereni su na podršku lokalnih uprava, kulturnog i duhovnog nasleđa porodice.

19. aprila 1999. godine u vreme NATO agresije na tadašnju Srbiju i Crnu Goru u bombardovanju je uništen simbol Beograda — Toranj na Avali. Mere za obnovu tornja i prikupljanje sredstava započeto je 2004. godine. „LUKOIL SRBIJA“ AD bila je prva kompanija koja je izdvojila sredstva za njenu izgradnju.

U saradnji s organima lokalne samouprave u 11 gradova Srbije „LUKOIL SRBIJA" AD je organizovala uručivanje novogodišnjih poklona i opreme za decu bez roditeljskog staranja u Centru socijalne zaštite u Kraljevu, štićenicima Škole za decu sa oštećenim sluhom i govorom u jagodini, deci u hraniteljskim porodicama na teritoriji grada Niša, kao i dečjem internatu «Sigurna kuća» u Novom Sadu, odeljenju hirurgije u Zaječaru, učenicima Specijalne osnovne škole u Čačku, mališanima u predškolskim ustanovama u Beogradu, Novom Pazaru, Vranju, Valjevu i Subotici.

Nakon toga, sredinom marta 2009. godine „LUKOIL SRBIJA" AD je Zavodu za decu i omladinu Beograd uplatila donaciju u visini 250.000 dinara. Za ova sredstva je kupljeno 40 dušeka za dečje krevete. U ovoj ustanovi zbrinuto je 48 dece uzrasta do 14 godina. Među njima su i deca s teškim psihičkim oboljenjima i deca zaostala u razvoju. 2011. godine zahvaljujući podršci Društva opremljena je Kuća za odmor, koja pripada ovoj vaspitnoj ustanovi.

Dugogodišnja saradnja s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu u cilju promocije ruske nauke i biznisa. U okviru ove saradnje od 2012. godine se organizuje konkurs za najbolji naučni rad studenata i postdiplomaca na temu naftnog biznisa.

U cilju saniranja posledica poplava koje su zadesile Srbiju maja 2014. kompanija „LUKOIL SRBIJA“ AD je izdvojila humanitarnu pomoć od 80.000 litara evrodizela.

Osim toga, iz Fonda solidarnosti Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija LUKOIL SRBIJA uplaćena je jednokratna pomoć u visini od po 60.000 dinara zaposlenima koji su u ovoj prirodnoj katastrofi pretrpeli materijalnu štetu. Prikupljena su  novčana sredstva među zaposlenima u kompaniji, koji su uputili jednodnevnu zaradu kao pomoć nastradalima u poplavama širom Srbije. Ova sredstva su uplaćena na namenski račun Vlade Srbije.

U znak solidarnosti sa srpskim narodom preko 400 zaposlenih kompanije „LUKOIL Makedonija“ je uplatilo po jednu dnevnu zaradu na ime pomoći u saniranju posledica ove elementarne nepogode.

U toku realizacije socijalnog projekta u okviru događaja posvećenih 10-godišnjici Društva, Osnovnoj školi „Nada Purić“ iz Valjeva uručena su nastavna sredstva: pet računara, interaktivna tabla i projektor. Pobednicima sportskih takmičenja i likovnog konkursa uručen je školski pribor.

U okviru iste akcije Školi za decu sa specijalnim potrebama „Sava Jovanović Sirogojno“ iz Zemuna donirana je senzorna soba, nastavno terapeutsko sredstvo visoke tehnologije.

Ustanovi za odrasle i starije u Leskovcu i Ustanovi za decu i mlade „Hristina Markišić" iz Aleksinca maja 2015. je uručena pomoć u vidu ćebadi, jastuka, posteljine, peškira, kuhinjskog posuđa i pribora.

U cilјu pоbоlјšаnjа uslоvа zа оbrаzоvаnjе mlаdih, kао i nеgоvаnjа dоbrih оdnоsа sа lоkаlnоm zајеdnicоm, Društvо „LUKОIL SRBIЈА“ је ćupriјskim оbrаzоvnim ustаnоvаmа uputilо pоmоć u vidu kоmpјutеrskе оprеmе. Ukupnо 40 rаčunаrа sа mоnitоrimа kоје zаpоslеni višе nе kоristе rаspоdеlјеnо је izmеđu оsnоvnоškоlskih i srеdnjоškоlskih ustаnоvа: О.Š. 13. оktоbаr, О.Š. Vuk Kаrаdžić. О.Š. Đurа Јаkšić, Gimnаziја Ćupriја, Меdicinskа škоlа Đupriја i Теhničkа škоlа Ćupriја, dok je 12 računara sa monitorima dobila Osnovna škola „Dositej Obradović iz beogradske opštine Umka.