LUKOIL SRBIJA d.o.o.
LUKOIL SRBIJA d.o.o.

Web kabinet

Prijava

Poštovani korisniče, prijavu na portal možete izvršiti preko linka

Kupcima je omogućeno da u realnom vremenu dobijaju sledeće informacije:

 1. Opšte informacije

 2. Komercijalne informacije

 3. Finansijske informacije

 4. Naručivanje I ažuriranje kartica

Kupcima je omogućen odabir notifikacija koje im olakšavaju poslovanje.

 • Obaveštenje o raspoloživim sredstvima po ugovoru

 • Dospeće fakture na naplatu — Obaveštenje o fakturi koja dospeva na naplatu za 2 dana.

 • Izdata faktura — Obaveštenje o novoj fakturi dostupnoj na portalu.

 • Izdavanje kartica — Obaveštenje da je izdata nova kartica.

 • Učestalost korišćenja kartice — Upozorenje o višestrukom korišćenju kartice tokom jednog dana.

 • Premašen kapacitet rezervoara — Upozorenje o transakciji po kartici koja prevazilazi definisani kapacitet rezervoara.

Putem linka Klub.lukoil.rs. Kupcima je omogućeno da u realnom vremenu dobijaju sledeće informacije:

 1. Pretraga klijenata (po kartici ili detaljno)

 2. Izveštaj o transakcijama

 3. User management za promenu lozinke