LUKOIL SRBIJA d.o.o.
LUKOIL SRBIJA d.o.o.

Korporativne kartice

 

Uz korporativnu karticu „LUKOIL SRBIJA” d.o.o. možete se snabdevati naftnim derivatima, uljima i mazivima kao i robom široke potrošnje, na 112 benzinskih stanica u sklopu naše maloprodajne mreže. Nudimo Vam priliku da maksimalno optimizujete troškove i unapredite Vaše poslovanje preko jednostavnog sistema bezgotovinskog plaćanja za celokupan asortiman roba i usluga, kao i on-line praćenje preko veb aplikacije, dospeće fakture na naplatu, usluge call-centra 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, mogućnost poslovanja putem sklapanja kreditnog ili debitnog (avansnog) ugovora u zavisnosti od Vaših potreba.  Garantujemo kvalitet goriva i usluga po najvišim evropskim standardima svim našim klijentima.

MI SMO TU ZBOG VAS

Kreditnom karticom se vrši plaćanje nafte, naftnih derivata i robe šitoke potrošnje na 112 benzinskih stanica u sklopu maloprodajne mreže „LUKOIL SRBIJA“ d.o.o. Uslovi plaćanja i dospeća računa određeni su kreditnim Ugovorom o kupoprodaji goriva pomoću korporativnih kartica „LUKOIL SRBIJA“.

STANDARD kreditna kartica koristi se za kupovinu svih vrsta goriva na odloženo plaćanje. Mogućnost definisanja vrste goriva koja može da se preuzima i dnevnih i mesečnih limita po svakoj kartici. Može glasiti na firmu, na lice ili na vozilo. Mogućnost upisa troškovnog mesta i garažnog broja.

SREBRNA kreditna kartica koristi se za kupovinu svih vrsta goriva i motornih ulja LUKOIL na odloženo plaćanje. Mogućnost definisanja dnevnih i mesečnih limita po svakoj kartici Može glasiti na firmu, na lice ili na vozilo. Mogućnost upisa troškovnog mesta i i garažnog broja.

ZLATNA kreditna kartica koristi se za kupovinu svih vrsta goriva, motornih ulja i robe široke potrošnje na odloženo plaćanje. Mogućnost definisanja dnevnih i mesečnih limita po svakoj kartici. Može glasiti na firmu, na lice ili na vozilo. Mogućnost upisa troškovnog mesta i i garažnog broja.

  • PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA KORPORATIVNIH KARTICA

Korporativni klijenti koji apliciraju za kreditni ugovor (plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi u dogovorenom roku) mogu preuzeti kompletnu dokumentaciju potrebnu za sklapanje ugovora.

Debitnom karticom se vrši plaćanje nafte na 112 benzinskih stanica u sklopu maloprodajne mreže "LUKOIL SRBIJA" d.o.o. Uslovi poslovanja određeni su Ugovorom o kupoprodaji naftnih derivata pomoću debitnih korporativnih kartica "LUKOIL SRBIJA" d.o.o.

STANDARD debitna kartica koristi se za kupovinu svih vrsta goriva. Mogućnost definisanja vrste goriva koja može da se preuzima kao i dnevnih i mesečnih limita po svakoj kartici. Može glasiti na firmu, na lice ili na vozilo. Mogućnost upisa troškovnog mesta i garažnog broja.

Korporativni klijenti koji apliciraju za debitni ugovor (avansni ugovor-plaćanje se vrši unapred) mogu preuzeti kompletnu dokumentaciju potrebnu za sklapanje ugovora.

  • PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA KORPORATIVNIH KARTICA

Korporativni klijenti koji žele detaljno da se informišu o uslovima i načinu poslovanja, i kojima je potrebno dostaviti ponudu o saradnji, mogu preuzeti  zahtev za dostavljanje ponude.

Kontaktirajte naše Odeljenje i informišite se o celom postupku (pravila i uslovi korišćenja korporativnih kartica, potrebna dokumenta za zaključenje ugovora).