LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Obavezna informacija

U obaveznim informacijama možete pronaći izveštaje o poslovanju, finansijske izveštaje, obaveštenja, pozive na Skupštinu akcionara, materijale vezane za rad na zakazanim zasedanjima.

 • Zapisnik 22.10.2021.
 • Obaveštenje o sazivanju vanredne Skupštine Društva
 • Poziv za 29. (11. vanrednu) sednicu Skupštine akcionara
 • Podaci o broju akcija
 • Odluka NO cena akcija
 • Procena vrednosti akcija
 • Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcije
 • Obaveštenje akcionarima o utvrdjivanju cene akcija
 • Predlog odluke Skupštine akcionara o prinudnom otkupu akcija
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • Finansijski izveštaji za 2018. sa godišnjim izveštajem o poslovanju
 • Finansijski izveštaji za 2019. sa godišnjim izveštajem o poslovanju
 • Finansijski izveštaji za 2020. sa godišnjim izveštajem o poslovanju
 • Statut 2021
 • Poslovnik o radu Skupštine akcionara
 • Zapisnik sa 28.-18. sednice Skupštine akcionara LUKOIL SRBIJA AD
 • Poziv za 28. sednicu
 • Predlog odluke - Finansijski izveštaji
 • Predlog odluke - Izveštaj revizora
 • Lukoil Srbija SAS Izvestaj 31Dec2020
 • Predlog odluke - Izveštaj Nadzornog odbora
 • Izveštaj Nadzornog odbora
 • Predlog odluke - Raspodela dobiti
 • Predlog odluke - Izmena Statuta
 • Predlog odluke - Izbor Nadzornog odbora
 • Predlog odluke - Izbor revizora
 • Formular za glasanje u odsustvu 2021.
 • Godisnji izvestaj LUKOIL SRBIJA A.D. 2020
 • Pravila foto konkursa "Moj osmeh za tebe" na instagram stranici LUKOIL SRBIJA.
 • Obaveštenje o obradi podataka ličnosti u svrhu selekcije kandidata za posao