LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Obavezna informacija

U obaveznim informacijama možete pronaći izveštaje o poslovanju, finansijske izveštaje, obaveštenja, pozive na Skupštinu akcionara, materijale vezane za rad na zakazanim zasedanjima.

 • Obaveštenje o podnošenju zahteva za otkup akcija
 • Zahtev za isplatu cene za prinudno otkupljene akcije
 • Obaveštenje o obradi podataka - lica koja podnose zahtev za isplatu cene za prinudno otkupljene akcije
 • Zapisnik - 29.09.2022.
 • Poziv za 33. (14. vanrednu) sednicu Skupštine akcionara
 • Predlog odluke o izboru revizora za 2022.
 • Poziv za 32. (13. vanrednu) sednicu Skupštine akcionara
 • Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
 • Predlog odluke - izveštaj NO
 • Predlog odluke o promeni pravne forme
 • Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta
 • Odluka o prestanku mandata i imenovanju organa
 • Zapisnik 30.06.2022.
 • Zapisnik 20.06.2022.
 • Poziv za 31. (19. redovnu) sednicu
 • Predlog odluke - usvajanje finansijskih izveštaja
 • Finansijski izveštaji za 2021. sa izveštajem revizora
 • Predlog odluke - usvajanje Izveštaja revizora
 • Predlog odluke - Izveštaj NO
 • Izveštaj NO za 2021
 • Predlog odluke o raspodeli dobiti
 • Formular za glasanje u odsustvu, 2022
 • Poziv za 30. (12. vanrednu) sednicu Skupštine akcionara
 • Predlog odluke o povlačenju akcija
 • Formular za glasanje u odsustvu
 • LUKOIL SRBIJA Godišnji izveštaj 2021 elektronski potpisan
 • Pravila kviza Benefiti u pokretu na nalozima LUKOIL SRBIJA na društvenim mrežama
 • Obaveštenje o obradi podataka pobednicima konkursa