LUKOIL SRBIJA d.o.o.
LUKOIL SRBIJA d.o.o.

Istorija

LUKOIL SRBIJA je društvo nastalo nakon što je 26. septembra 2003. godine ruska naftna kompanija  PAO „LUKOIL“ privatizovala društveno preduzeće “Beopetrol” AD Beograd. 2. novembra 2022. "LUKOIL SRBIJA" AD Beograd registruje promenu pravne forme u "LUKOIL SRBIJA" d.o.o. Beograd.

Kompanija je tokom niza godina nastavila da usavršava svoju maloprodajnu mrežu na teritoriji Republike Srbije i osavremenjuje tehnološke procese na svojim benzinskim stanicama u skladu sa standardima matične kompanije, kao i sa najvišim evropskim standardima.

Na ovaj način LUKOIL SRBIJA 2021. godine dočekuje 30 godina postojanja PAO „LUKOIL“. 2023. godine Društvo obeležava 20 godina poslovanja na tržištu Republike Srbije.

Krajem 1990. godine, Poslovna jedinica za promet naftnih derivata Beograd, izdvojila se iz sastava „INA Trgovine“ Zagreb i formirano je Društveno preduzeće „INA Beograd“. Novoosnovanom preduzeću pristupaju poslovne jedinice Novi Sad, Kraljevo, Svetozarevo ( današnja Jagodina), Niš i Priština, kao i predstavništva rafinerije Zagreb i Rijeka i „Autotrans-Rijeka“.

 

Kompanija OAO „LUKOIL“ i Agencija za privatizaciju Vlade Srbije su 26. septembra potpisali ugovor o kupovini, odnosno prodaji 79,5 odsto preduzeća „Beopetrol“ AD. Kupoprodajni ugovor potpisali su u ime OAO „LUKOIL“ Valentin Zlatev i u ime Vlade Srbije direktor Agencije za privatizaciju Mirko Cvetković.

 

U okviru investicionog programa nastavljena je gradnja modernih maloprodajnih kompleksa na putnim koridorima i u velikim gradovima: „Minut levo" na autoputu kod Novog Sada, „Dobanovci jug" na autoputu Šid-Beograd, „Medijana" i „Jastrebac" u Nišu i „Bistrica" u Novom Sadu. Takođe, na mestu starih stanica, izgrađeni su potpuno novi kompleksi „Mihajlovac I" i „Mihajlovac II" na autoputu Beograd — Niš, „Prvomajska" u Beogradu, „Božidara Adžije" u Nišu i drugi.

Započeo je proces predaje maloprodajnih objekta na upravljanje — u dilerstvo. Na ovaj način i zaposlenima sa tih objekata data je šansa da se dokažu kroz vlasititi mali biznis.

„LUKOIL SRBIJA“ AD obeležava 10 godina poslovanja.

U ponudu svoje maloprodajne mreže Društvo uvodi nove vrste motornih goriva i motornih ulja.

Sprоvеdеni su svеоbuhvаtni rаdоvi nа rеvitаlizаciјi mаlоprоdајnе mrеžе i sklаdišnih kаpаcitеtа „LUKOIL SRBIJA“ AD. U cilјu pоvеćаnjа prеpоznаtlјivоsti brеndа, u tоku dvе gоdinе izvеdеni su rаdоvi nа 95 оbјеkаtа, kаkо bi svе bеnzinskе stаnicе svојim izglеdоm u pоtpunоsti оdgоvаrаlе vizuеlnоm idеntitеtu kоmpаniје i visоkim kоrpоrаtivnim stаndаrdimа. Sprоvеdеni su rаdоvi nа rаzličitim tеhnоlоškim sistеmimа i zаmеni stаrе оprеmе nа 67 bеnzinskih stаnicа.

Nova benzinska stanica LUKOIL SRBIJA u skladu sa visokim korporativnim standardima otvorena u Kragujevcu 2019. U junu 2022. godine puštena u rad rekonstruisana benzinska stanica "Polom 1" na autoputu Beograd – Vranje kod Vladicinog Hana. 

"LUKOIL SRBIJA" AD postaje "Zvanična pumpa Odbojkaškog saveza Srbije" na osnovu Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji u periodu 2019.-2021.

2. novembra 2022. Društvo registruje promenu pravne forme u "LUKOIL SRBIJA" d.o.o. Beograd.