LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Tenderi

Za učešće u tenderima koje organizuje „LUKOIL SRBIJA“ AD potrebno je da se registrujete, popunivši Zahtev za učešće u tenderu.

Pre nego što dostave dokumentaciju, ponuđači treba da se pažljivo upoznaju s informacijom koja je sadržana u pozivu ( a naročito o rokovima, mestu, uslovima sprovođenja tendera I kontaktima). Radi dobijanja uputstava o predaji zahteva I tenderskih ponuda možete se obratiti Grupi za nabavke I tendere. 

AKTUELNI TENDERI

Informacija o aktuelnim tenderima je objavljena u rubrici "Tenderi"

Aktuelni tenderi

  • Zahtev za učešće na tenderu

  • Zahtev

  • Uputstvo za ponuđača

  • Naslovna strana tenderske ponude