LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Zakup benzinskih stanica

U okviru saradnje pod uslovima zakupa Društvo za promet naftnih derivata „LUKOIL SRBIJA“ AD može da nastupa kao zakupac ili podzakupac benzinske stanice koju koristi na osnovu ugovora o zakupu ili podzakupu sa nezavisnim Operaterom na maloprodajnom tržištu naftnih derivata — vlasnikom ili zakupcem takve benzinske stanice.

Prednosti za zakupodavce:

 • Pouzdani partner „LUKOIL SRBIJA“ AD;

 • Odsustvo finansijskih rizika;

 • Dugoročna perspektiva saradnje;

 • Stabilan prihod u vidu fiksne zakupnine ili podele marže;

 • Otklanjanje preduzetničkih rizika povezanih sa vođenjem poslovanja benzinske stanice.

Zahtevi koje treba da ispuni benzinska stanica.

Pri razmatranju predloga o mogućoj saradnji u obzir se uzimaju sledeće karakteristike benzinske stanice:

 • položaj, spoljna infrastruktura, konkurentna sredina;

 • osnovne karakteristike teritorije, objekata, zgrada, rezervoarskog parka, opreme benzinske stanice;

 • odgovaranje tehničke opremljenosti kompleksa benzinske stanice savremenim zahtevima;

 • nivo prosečne dnevne prodaje motornih goriva i robe široke potrošnje;

 • ispravnost tehnološke opreme benzinske stanice;

 • nepostojanje ograničenja da se benzinska stanica dovede u sklad sa standardima kompanije „LUKOIL“.

„LUKOIL SRBIJA“ AD može da nastupa kao zakupodavcem benzinskih stanica u svom vlasništvu, predajući ih u zakup nezavisnim operaterima na tržištu nafnih derivata.

Osim kompleksa benzinskih stanica u zakup se mogu ponuditi i posebni objekti nepokretnosti ili površine na teritoriji benzinske stanice: prodavnice, kafei, auto-perionice, servisi.

 • Da se informišete o mogućim pitanjima saradnje u oblasti zakupa benzinske stanice ili posebnih objekata nepokretnosti na teritoriji benzinske stanice;

 • Da se upoznate sa spiskom objekata koji su ponuđeni za zakup;

 • Da pošaljete Kompaniji ponudu s namerom da iznajmite benzinsku stanicu.

Zainteresovana lica treba da nas kontaktiraju zvaničnim pismom adresiranim na „LUKOIL SRBIJA“ AD u obliku ponude koja navodi konkretan objekat zakupa i visinu zakupnine.

Ponude za zakup benzinske stanice treba poslati na adresu: office@lukoil.rs

Društvo će u skladu sa internim procedurama i pravilima obavestiti zainteresovane o daljim koracima za otpočinjanje saradnje.

Trenutno nema objekata „LUKOIL SRBIJA“ AD u ponudi.

Dalida Varezić​

POVEZANO