LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Obavezna informacija

U obaveznim informacijama možete pronaći izveštaje o poslovanju, finansijske izveštaje, obaveštenja, pozive na Skupštinu akcionara, materijale vezane za rad na zakazanim zasedanjima.

 • Poziv za 24. sednicu Skupštine akcionara
 • Izveštaj Nadzornog odbora
 • Lukoil_SAS_Izvestaj_2017_final
 • Odluka - Finansijski izveštaji
 • Odluka - Izbor revizora
 • Odluka - Izveštaj NO
 • Odluka - Izveštaj revizora
 • Odluka - Raspodela dobiti_2017
 • Odluka o izmenama u sastavu NO
 • Odluka o izmeni Statuta
 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu

 • Pravila nagradne igre PREDSTAVNICI NACIJE BEZ GRAVITACIJE
 • Obaveštenje učesnicima u nagradnoj igri o obradi podataka

 • Poziv za 23. sednicu

 • Izveštaj Nadzornog odbora

 • Odluka - Finansijski izveštaj

 • Odluka - Izveštaj NO

 • Odluka - Izbor revizora

 • Odluka - Izveštaj revizora

 • Odluka - Raspodela dobiti

 • Odluka o izmenama Statuta

 • Finansijski izveštaj 2016.
 • Zapisnik sa 23.-14. redovne sednice 30.06.2017.
 • Finansijski izveštaj LUKOIL SRBIJA 2016.
 • Polugodišnji izveštaj LUKOIL SRBIJA AD 01.01.—30.06.2015

 • Godišnji izveštaj LUKOIL SRBIJA 2015