LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Obavezna informacija

U obaveznim informacijama možete pronaći izveštaje o poslovanju, finansijske izveštaje, obaveštenja, pozive na Skupštinu akcionara, materijale vezane za rad na zakazanim zasedanjima.

 • Poziv za 23. sednicu

 • Izveštaj Nadzornog odbora

 • Odluka - Finansijski izveštaj

 • Odluka - Izveštaj NO

 • Odluka - Izbor revizora

 • Odluka - Izveštaj revizora

 • Odluka - Raspodela dobiti

 • Odluka o izmenama Statuta

 • Finansijski izveštaj 2016.
 • Zapisnik sa 23.-14. redovne sednice 30.06.2017.
 • Finansijski izveštaj LUKOIL SRBIJA 2016.
 • Polugodišnji izveštaj LUKOIL SRBIJA AD 01.01.—30.06.2015

 • Godišnji izveštaj LUKOIL SRBIJA 2015