LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

Obavezna informacija

U obaveznim informacijama možete pronaći izveštaje o poslovanju, finansijske izveštaje, obaveštenja, pozive na Skupštinu akcionara, materijale vezane za rad na zakazanim zasedanjima.

 • Zapisnik sa 24.-15. redovne sednice Skupštine akcionara, 29.06.2018
 • Poziv za 24. sednicu Skupštine akcionara
 • Izveštaj Nadzornog odbora
 • Lukoil_SAS_Izvestaj_2017_final
 • Odluka - Finansijski izveštaji
 • Odluka - Izbor revizora
 • Odluka - Izveštaj NO
 • Odluka - Izveštaj revizora
 • Odluka - Raspodela dobiti_2017
 • Odluka o izmenama u sastavu NO
 • Odluka o izmeni Statuta
 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu

 • Pravila nagradne igre PREDSTAVNICI NACIJE BEZ GRAVITACIJE
 • Obaveštenje učesnicima u nagradnoj igri o obradi podataka