LUKOIL SRBIJA AD
LUKOIL SRBIJA AD

News

POTPISAN SPORAZUM SA GRADOM BEOGRADOM

U zdanju Starog dvora 11.decembra je održano potpisivanje Sporazuma s Gradom Beogradom za 2016. Zamenik gradonačelinka Beograda Andreja Mladenović i generalni direktor „LUKOIL SRBIJA" AD Andrej Kuku ozvaničili su ovu saradnju za 2016. godinu.

Potpisivanjem sporazuma, a u cilju širenja i razvoja saradnje na dugoročnoj i stabilnoj osnovi, kompanija „LUKOIL SRBIJA" će finansirati projekte iz oblasti kulture, nauke, sporta, ekologije, kao i socijalne i humanitarne projekte u toku naredne godine. Predstavnici gradskih vlasti Andrija Mladenović i Goran Vesić su istakli da je Grad vrlo zahvalan na razumevanju i podršci koju pruža kompanija PAO „LUKOIL". Na ovaj način Grad će nastaviti dobru praksu, zaključivši saradnju sa velikom međunarodnom kompanijom i značajnim investitorom u Beogradu, a Društvo će ojačati partnerske odnose sa lokalnom zajednicom u kojoj posluje.

Grad je obećao da posebnu pažnju posveti rešavanju pitanja legalizacije objekata „LUKOIL SRBIJA" AD. Upravo s ovim ciljem je i formirana radna grupa koja se sastoji od predstavnika svih nadležnih gradskih organa radi rešavanja ovog kompleksnog pitanja.

  • Novost u formatu PDF

Može da Vas interesuje